Ilk səhifə Şirkət haqqında Su haqqında Katriclər Qalereya TDS metr və Elektrolizer Əlaqə
Bluefilters, günə təmiz su ilə başlayın
SERTİFİKATLAR
BF AZƏRBAYCAN
Mob: (055) 465 65 01
Servis tel: (012) 555 65 01
Ünvan: Bakı şəh, Yasamal ray, Cəfər Cabbarlı küç. 29
Katriclər

Sediment [AC-PP-10-5-NL]Texniki göstəriciləri

 • Yüksək keyfiyyətli, patentləşdirilmiş sediment kartriclər polipropilen kəndirdən hazırlanmışdır. Kartriclərin konstruksiyası aşağıda qeyd edilən mexaniki qatışıqların sudan tam təmizlənməsini təmin edir:
  - kömür tozu və digər çöküntülər
  • qum
  • gil
  • kirəc
  • çay şlamı
  • gül tozu
  • mikroorqanizmlər
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)işlək təzyiq (atm)temperatur (°C)
  AC-PP-10-5-NL11 1/52,53,711000 (max. 6 ay)0,28,52 - 38
  *su keyfiyyəti və çirklənməsi növündən asılı olaraq.

Aktivləşmiş kömür [AC-GAC-10-NL]Texniki göstəriciləri

 • Yüksək keyfiyyətli, dənəvər aktiv kömürlü patentləşdirilmiş kartriclər suyun dad və iyini yaxşılaşdırır, həmçinin aşağıdakıları tamamilə təmizləyir:
  • orqanik çirklənmələr (mikroblar, bakteriyalar, göbələklər)
  • mexaniki çirklənmələr
  • xlor və onun toksiki birləşmələri
  • civə və toksiki ağır metallar
  • pestisidlər, detergentlər və fenollar
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)işlək təzyiq (atm)temperatur (°C)
  AC-GAC-10-NL11 1/52,53,711000 (max. 6 ay)0,28,52 - 38
  *su keyfiyyəti və çirklənməsi növündən asılı olaraq.

Sediment kömürlü [AC-SC-10-NL]Texniki göstəriciləri

 • Yüksək keyfiyyətli patentləşdirilmiş sediment – kömürlü kartriclər polipropilen ipdən və aktiv kömürdən hazırlanmışdır. kartriclərin konstruksiyası aşağıda qeyd edilən mexaniki qarışıqların sudan tam təmizlənməsini təmin edir:
  • qum
  • gil
  • kirəc
  • çay şlamı
  • gül tozu
  • mikroorqanizmlər
  • xlor və onun toksiki birləşmələri
  • civə və toksiki ağır metallar
  • pestisidlər, detergentlər və fenollar
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)işlək təzyiq (atm)temperatur (°C)
  AC-SC-10NL11 1/52,53,711000 (max. 6 ay)0,28,52 - 38
  *su keyfiyyəti və cirklənməsi növündən asılı olaraq.

Kömürlü xətti kartric [AC-IL-GAC]Texniki göstəriciləri

 • Kartriclər kokos qozunun qabığından olan dənəvər aktiv kömürdən ibarətdir. Içməli suyun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tətbiq olunur. GAC kartricləri suyun dad və iyini yaxşılaşdırır, həmçinin aşağıda göstərilənləri də tam təmizləyir:
  • mexaniki çirklənmələr
  • xlor və onun toksiki birləşmələri
  • civə və toksiki ağır metallar
  • pestisidlər, detergentlər və fenollar
  • orqanik birləşmələr
  • Işçi temperatur: 2-38ºC
  • maksimal axın: 1 Gal/dəq (3,8 l/dəq)
  • birləşmə: 1/4 düym
  • RO membranının qarşı və arxa tərəfində quraşdırılır.
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)
  AC-IL-GAC9 7/823,87500 (max. 6 ay)0,2
  *su keyfiyyəti və cirklənməsi növündən asılı olaraq.

Minerallaşdırıcı xətti kartric [AC-IL-MIN]Texniki göstəriciləri

 • MIN-IL minerallaşdırıcı kartricləri suyun mineral duzların ionları ilə zənginləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kartriclər natural minerallardan ibarətdir ki, bunların uyğun parçalanması onların suda lazımı qədər həll olmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, ləğv olunmuş minerallar yenidən bu katric vasitəsi ilə suyu minerallarla zənginləşdirir. Suyu zənginləşdirən minerallar:
  • Kationlar: Ca2+Mg2+Na+K
  • Anionlar: CO32-HCO32-SO32-CL-
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)
  AC-IL-MIN9 7/823,77500 (max. 6 ay)0,2
  *su keyfiyyəti və cirklənməsi növündən asılı olaraq.

Biokeramik xətti kartric [AC-IL-BIO]Texniki göstəriciləri

 • Turmalindən olan keramik kürəciklər FIR şüalarının buraxılmasını təmin edir (Far infrared rays – spektrın uzaq infraqırmızı sahədə şüalanması), bunlar su və orqanik hissəciklərlə rezonansa gətirib çıxarır. Su hissəciyi və FİR dalğasının uzunluğu rezonansa daxil olur və hissəciklərin tərəddüd amolitudunun artmasına gətirib çıxarir. Bu, su hissəcikləri qrupunun quruluş möhkəmliyini azaldır, nəticədə bu maddələrin bir çoxu azad olur. Azad olmuş mineral maddələr suyun dad və iyinin yaxşılaşmasına təsir edir. Müsbət orqanoleptik keyfiyyətlərdən başqa, FİR şüalarının buraxılması bir çox digər canlı orqanizmlər üçün vacib proseslərə də müsbət təsir göstərir. FIR şüalarının xüsusiyyətləri:
  • suyun dad və keyfiyyətini yaxşılaşdırır
  • insanlarda, canlı və bitkilərdə maddələr mübadiləsini aktivləşdirir
  • oksigenin həll olmasını yüksəldir
  • təbii sağlamlaşdırıcı xüsusiyyətləri aktivləşdirərək anionları
  parçalayır və immuniteti yaxşılaşdırır • su ən yaxşı nəmliyi və emulsiya formalaşması imkanını əldə edir
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)aşağı təzyiq (atm)
  AC-IL-BIO9 7/823,8-0,2
  *su keyfiyyəti və cirklənməsi növündən asılı olaraq.

Osmotik membranlar [AC-OM-50]Texniki göstəriciləri

 • Osmotik membran orqanik və qeyri – orqanik çirklənmələr, suda həll olmuş bərk cisimlər, ağır metallar, radioaktiv və kanserogen elementlər üçün sərhəd yaradır. Membran yalnız su hissəciklərini buraxır, belə ki, su hissəciklərinin ölçüsü ilə müqayisə olunan məsamələrə malikdir, daha doğrusu 0,0001 mkm. Su axını və duzun təmizlənmə dərəcəsi aşağıdakı şərtlərlə verilir:
  • TDS = 250 ppm (yumşalmış su)
  • temperatur - 25ºC
  • suyun təzyiqi - 60 psi (4атм)
  • təzələnən suyun səviyyəsi - 15%
  • permiatın axının həmin tipli membranlar arasında +/- 20 % fərqlənə bilər
  membranların iş şərti:
  • suyun maksimal təzyiqi - 300 psi (21 атм)
  • girişdə suyun maksimal axını - 2,0 GPM (7,6 л/мин)
  • konsentratın minimal axın sürəti - 4 x permiat axınının (təmizlənmiş suyun) sürəti
  • səviyyə pH - 2-11
  modelhündürlük (düym)diametr (düym)max, axın (L/dəq)işləmə qabiliyyəti* (Litr)
  AC-OM-50500,195,796
  *su keyfiyyəti və cirklənməsi növündən asılı olaraq.

Ikili keramik kran [AP-CF-2]Texniki göstəriciləri

 • Keramik klapanlı ikili xrom kran. Adətən mineral kartricli filtrin tərkibinə daxil olur (minerallaşmış və ya ehtiyacdan asılı olaraq mineralsız suyun yığım imkanı).
  • keramik başlıqlı müasir klapan
  • iki müxtəlif mənbədən suyun yığılması
  • erqonomik korpus
  • gözəl və estetik görünüş
  • tamamilə xromdandır
  • qəzasız istifadəni təmin edən aralıq
  • sadə quraşdırma

Plastmas ballon 12 L [AT-P-0400]Texniki göstəriciləri

 • Təzyiqli balon yüksək keyfiyyətli polipropilendən hazırlanmışdır, içməli suyun saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. RO filtrli sistemlərdə tətbiq olunur.
  • balonun çəkisi: 4,5 kq
  • balonun həcmi RO sistemindən sonra suyun təzyiqindən asılıdır:
  • təzyiq 1,5 атм – həcm 6,4 l
  • təzyiq 2,2 атм - həcm 8,3 l
  • təzyiq 2,9 атм - həcm 9,4 l
  • təzyiq 3,6 атм - həcm 10,5 l

Şirkət haqqında | Su haqqında | TDS metr və Elektrolizer | Katriclər | Qalereya | Əlaqə

Copyright 2014 Bluefilters Azerbaijan